TRÉNINGEK

Programok

I./ Felkészítő tréningek 

 • Ezeken a kurzusokon a résztvevők megismerkednek a hazai illetve a nemzetközi sajtóvilág működésével, természetével, szervezeti és módszertani sajátosságaival.
 • Személyiségfejlesztő gyakorlatok segítségével felkészülnek arra, hogy sikeresen vállalhassanak szereplést az írott és az elektronikus sajtóban illetve az új média világában.
 • Szimulációs gyakorlatokat végeznek, hogy megismerjék a legfontosabb sajtóműfajokat és alkalmazzák a tréningen tanult szereplési technikákat.
 • A gyakorlatokat „élő” környezetben, tv-stúdióban tartjuk, ahol a résztvevők visszanézhetik a felvételeket és alkalmuk nyílik többszöri gyakorlásra, korrekciókra is.

II./ Akciós tréningek

II/a./ Pro-aktív kommunikációs tréning
 • Erre a kurzusra akkor van szükség, amikor a cég valamely külön eseményre, általa kezdeményezett lépésre készül s ennek során támadható sajtóérdeklődést kívánja sikeresen felhasználni.
 • Kiválasztjuk a különféle esetekre a legalkalmasabb szereplőket – nyilatkozó, interjúkat adó és/vagy sajtótájékoztatót, prezentációt tartó szereplők.
 • Gyakoroljuk a konkrét témakörökben várható szerepléseket a legkülönbözőbb műfajokban és helyzetekben.
II/b./ Válságkommunikációs tréning
 • A bekövetkezett vagy elkerülhetetlennek látszó krízisekre ajánljuk, amikor percről - percre kell követni és lehetőség szerint befolyásolni a válsággal foglalkozó médiát.
 • Kríziskommunikációs stratégia és terv készítése, (a már meglévő és a krízis során létesítendő sajtókapcsolatok hálóba rendezése ),  a standard sajtóanyagok előkészítése (közlemények, nyilatkozatok, stb.)
 • Médiagyakorlatok alapján a krízis „szóvivőjének” kiválasztása, külön továbbképzése
 • A tervezett vagy várható médiaszereplések előkészítése, az egyes szereplésekre alkalmas személyek kiválasztása és további gyakorlati képzése
 • A krízisközpont sajtócsoportjának irányítása (információs tűzfal, belső kommunikációs háló kialakítása, működtetése, Early Warning és feedback system kialakítása, működtetése, stb.).
A I./ és a II/a.  tréningeket az alábbi változatokban ajánljuk:
 • one-to-one tréning, 1x 6 óra, tv stúdióban
 • kiscsoportos (max. 6 fő) tréning. 1x8 óra, tv stúdióban vagy külső helyszínen, mobil tv-stúdióval és prezentációs eszközökkel
 • nagycsoportos (max. 12 fő), 2x8 óra, tv stúdióban vagy külső helyszínen, mobil tv-stúdióval és prezentációs eszközökkel

A II/b tréning időtartama attól függ, a megrendelő a válságkezelésben való részvételt igényli, vagy csupán a válságkezelésre történő intenzív felkészítést. Ettől függően 1-2 nap, illetve hosszabb terminusok között lehet választani.


Kurzusok 

A tréningek modulokból épülnek fel. Az egyes modulok a megrendelő egyedi igényei illetve a tréning meghatározott speciális célja szerint variálhatók, így  külön, testre szabott tematika készíthető

Modulok:
1.    modul: önismereti gyakorlatok – önkép, szerepjáték
2.    modul: „Így írtok ti!” – esettanulmányok, prezentáció
3.    modul:   Így írunk mi – bevezető sajtógyakorlatok
4.    modul: „A csend hangjai” – kérdés- és választechnikák
5.    modul: lapinterjú
6.    modul: rádiós interjú
7.    modul: tv-s interjú
8.    modul: feedback – közös elemzések
9.    modul: a statement – tv-s híradó gyakorlatok
10.  modul: a nagy bukás – esettanulmány
11.  modul: a nagy győzelem – esettanulmány
12.  modul: kereszttűz – tv-s hírmagazin gyakorlat
13.  modul: sajtótájékoztató – szimulációs gyakorlat
14.  modul: kríziselemzés – prezentáció
15.  modul: krízis modellezés – szimulációs gyakorlat
16.  modul: stratégia és sajtóterv krízis esetén – szimulációs gyakorlat
17.  modul: villáminterjúk - szóvivői tréning
18.  modul: krízisinterjúk – a főszereplők tréningje
19.  modul: Early Warning és feedback system – a hálózat tervezése, működtetése

Felkészítő tréning:
1-9 modul – egyszemélyes és kiscsoportos, médiakommunikációs alaptréning
Akció-tréningek:
Pro-aktív : 1-9, 12,13 modul – egyszemélyes és kiscsoportos intenzív tréning
Válságkommunikáció : 1-19 modul benne a 9, 12 és 17 modul többszöri ismétléssel szerepel.